4 articles Poczta

Blokowanie niechcianej poczty

Aby zablokować przychodzenie niechcianej poczty/spamu należy zalogować się do webmaila. Wybieramy zakładkę Ustawienia -> Filtry. W kolumnie Filtry (trzecia) klikamy symbol + co spowoduje dodanie nowego filtru. W „Nazwa filtru” wprowadzamy „spam”. Następnie mamy możliwość filtrowania wiadomości na podstawie tematu, nadawcy, treści. Znakiem + możemy dodawać kolejne reguły filtrowania. Na końcu w „wykonaj następujące czynności”…

Konfiguracja programów pocztowych

  W celu korzystania z poczty Expro przez program pocztowy lub urządzenie mobilne, należy w jego konfiguracji ustawić poprawne nazwy serwerów dla POP 3 (poczty przychodzącej) lub IMAP i SMTP (poczty wychodzącej). POP3 pop3.expro.pl port: 995 z SSL IMAP imap.expro.pl port: 993 z SSL SMTP – poczta wychodząca smtp.expro.pl port: 465 z SSL Ważnym ustawieniem…