4 articles Poczta

Blokowanie niechcianej poczty

Aby zablokować przychodzenie niechcianej poczty/spamu należy zalogować się do webmaila. Wybieramy zakładkę Ustawienia -> Filtry. W kolumnie Filtry (trzecia) klikamy symbol + co spowoduje dodanie nowego filtru. W „Nazwa filtru” wprowadzamy „spam”. Następnie mamy możliwość filtrowania wiadomości na podstawie tematu, nadawcy, treści. Znakiem + możemy dodawać kolejne reguły filtrowania. Na końcu w „wykonaj następujące czynności”…