Przekierowanie 301 w pliku .htaccess (przekierowanie domeny na inną domenę)

Przekierowanie adresu domeny na inną domenę (np. nowadomena.pl -> domenagłówna.pl) można zrobić na dwa sposoby:

1) przy użyciu mod_rewrite

W głównym katalogu domeny (logowanie po przez FTP) tworzymy plik o nazwie .htaccess. Zawartość pliku powinna być następująca:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?nowadomena.pl [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$
RewriteRule ^(.*) http://www.domenagłówna.pl/$1 [L,R=301]

WAŻNE:
– kropka w na początku nazwy pliku .htaccess jest wymagana
– nazwy mojadomena.pl oraz docelowadomena.pl są przykładowe i należy je podmienić odpowiednio na domenę z której robimy przekierowanie i domenę, na którą ma nastąpić przekierowanie

2) przy użyciu przekierowania html

W głównym katalogu domeny (logowanie po przez FTP) tworzymy plik index.html. Zawartość powinna być następująca:

<meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=http://www.domenagłówna.pl"/>