Konfiguracja programów pocztowych

 thunderbird-outlook-outlook-express-windows-mail-panorama

W celu korzystania z poczty Expro przez program pocztowy lub urządzenie mobilne, należy w jego konfiguracji ustawić poprawne nazwy serwerów dla POP 3 (poczty przychodzącej) lub IMAP i SMTP (poczty wychodzącej).

POP3

pop3.expro.pl port: 995 z SSL

IMAP

imap.expro.pl port: 993 z SSL

SMTP – poczta wychodząca

smtp.expro.pl port: 465 z SSL

Ważnym ustawieniem w programie pocztowym jest również opcja ‚Serwer wymaga bezpiecznego uwierzytelnienia’ dla SMTP (poczty wychodzącej). Bez zaznaczonej tej opcji poczta nie będzie poprawnie wysyłana z programu pocztowego.