Konfiguracja programów pocztowych

 

 thunderbird-outlook-outlook-express-windows-mail-panorama

W celu korzystania z poczty Expro przez program pocztowy lub urządzenie mobilne, należy w jego konfiguracji ustawić poprawne nazwy serwerów dla POP 3 (poczty przychodzącej) lub IMAP i SMTP (poczty wychodzącej).

POP3

Poczta przychodząca: pop3.expro.pl port: 110 bez SSL, 995 z SSL

IMAP

imap.expro.pl

port: 143 bez SSL

port: 993 z SSL

SMTP

Poczta wychodząca: smtp.expro.pl port: 587 bez SSL, 465 z SSL

 

Ważnym ustawieniem w programie pocztowym jest również opcja ‚Serwer wymaga bezpiecznego uwierzytelnienia’ dla SMTP (poczty wychodzącej). Bez zaznaczonej tej opcji poczta nie będzie poprawnie wysyłana z programu pocztowego.