Blokowanie niechcianej poczty

Aby zablokować przychodzenie niechcianej poczty/spamu należy zalogować się do webmaila.

Wybieramy zakładkę Ustawienia -> Filtry. W kolumnie Filtry (trzecia) klikamy symbol + co spowoduje dodanie nowego filtru.

W „Nazwa filtru” wprowadzamy „spam”. Następnie mamy możliwość filtrowania wiadomości na podstawie tematu, nadawcy, treści. Znakiem + możemy dodawać kolejne reguły filtrowania. Na końcu w „wykonaj następujące czynności” zaznaczamy, aby wiadomości przenieść do folderu „Spam”.