Błędy w programah pocztowych

Poniżej zamieszczamy , najczęstsze błędy w programach pocztowych, które w większości przypadków mogą rozwiązać samodzielnie według instrukcji zamieszczonej poniżej każdego błędu.

0x80042109

Komunikat: Wysyłanie zgłosiło błąd 0x80042109. Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).

Rozwiązanie: użytkownicy korzystający z usługi Neostrada muszą zmienić w ustawieniach konta numer portu SMTP z 25 na 587 (od 1 grudnia 2009 r. port 25 jest blokowany przez TP S.A.)

0x8004210A

Komunikat: Zadanie ‚sslmail.expro.pl – Wysyłanie i odbieranie’ zgłosiło błąd (0x8004210A) : ‚Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).

Rozwiązanie: taki błąd może być spowodowany przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na komputerze użytkownika. W tym przypadku blokuje ono odbiór wiadomości z serwera pozwalając na wysyłkę. Błąd ten może występować przy oprogramowaniu Norton AntiVirus lub McAfee. Należy tymczasowo wyłączyć system ochrony antywirusowej.

0x800420CD

Komunikat: Wiadomość ‚#numer wiadomości ….’ nie może zostać odzyskana. Konto: ‚….’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: ‚data …., #numer wiadomości …. i jej temat ….’, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800420CD.

UWAGA: błąd występuje w Microsoft Outlook Express podczas próby wyświetlenia odebranej już wiadomości. Ta sama wiadomość jest odbierana z serwera wielokrotnie, jednocześnie pozostałe wiadomości nie są ściągane przez program pocztowy.

Rozwiązanie: w przypadku tego błędu konieczne jest usunięcie z danego konta e-mail na serwerze odebranych już wiadomości. Operację tę można przeprowadzić samodzielnie po zalogowaniu się na pocztę przez stronę WWW. Wiadomość, której nie udaje się odczytać w programie Outlook Express, będzie musiała być wysłana przez nadawcę ponownie.

0x800CCC13

Komunikat: Podczas próby wysłania danych do serwera wystąpił błąd TCP/IP. Konto: ‚…..’, Serwer SMTP: ‚sslmail.expro.pl’, Numer błędu: 0x800CCC13.

UWAGA: błąd najczęściej pojawia się podczas próby wysłania wiadomości e-mail w programie Outlook 2002. Czasami można wysłać pocztę w programie Microsoft Outlook Express i błąd nie występuje.

Rozwiązanie: takie zachowanie może wystąpić, jeżeli wersje programów Outlook Express i Microsoft Internet Explorer nie są identyczne. Program Outlook 2002 korzysta z kilku plików, które są instalowane i używane przez program Outlook Express. Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić programy Outlook Express i Internet Explorer do najnowszej wersji lub zainstalować program Outlook Express w wersji zgodnej z wersją programu Internet Explorer, który zainstalowano na komputerze.

0x800CCC15

Komunikat: Podczas próby połączenia się z serwerem wystąpił błąd TCP/IP. Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC15.

Rozwiązanie: uszkodzony plik odpowiadający za konfigurację konta e-mail. Należy usunąć i ponownie dodać konto. Wcześniej można zrobić kopię bezpieczeństwa folderów z wiadomościami.

0x800CCC18

Komunikat: Zalogowanie na serwerze przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jest niemożliwe. Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: ‚-ERR Nieobsługiwany typ autoryzacji. Not supported authentication type.’, Port: 995, Zabezpieczenie (SSL): Tak, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC18.

Rozwiązanie: należy we właściwościach konta odznaczyć opcję „Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła” oraz zaznaczyć opcję „Serwer wymaga uwierzytelnienia”.

0x800CCC19

Komunikat: Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekroczenie limitu czasu. Temat ‚…’, Konto: ‚….’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC19.

Rozwiązanie: błąd najczęściej występuje przy próbie wysłania dużego załącznika. Jeżeli jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, należy wyłączyć skanowanie poczty wychodzącej i spróbować ponownie wysłać wiadomość. Może się zdarzyć, że w przypadku dużych załączników proces sprawdzania pliku przez program antywirusowy trwa długo i upływa limit czasu serwera (wartość domyślna ustawiona np. w programie Outlook Express wynosi 1 minutę). Inną przyczyną może być niestabilnie działające łącze internetowe.

0x800CCC69

Komunikat: 550 Error: Message content rejected – Mail odrzucony jako spam – Niedozwolony temat wiadomości. Wystąpił nieznany błąd. Temat: ‚….’, Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: ‚550 Error: Message content rejected – Mail odrzucony jako spam – Niedozwolony temat wiadomości’, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 500, Numer błędu: 0x800CCC69.  

Rozwiązanie: filtr antyspamowy na serwerze nie zezwolił na wysłanie wiadomości, ponieważ w temacie zostały użyte słowa niedozwolone. Należy zmienić temat wysyłanej wiadomości.

0x800CCC78

Komunikat: Nie można wysłać wiadomości, ponieważ serwer odrzucił adres e-mail nadawcy. Adres e-mail nadawcy to: „Imię i nazwisko”. Temat ‚….’, Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: ‚501 Bad address syntax’, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 501, Numer błędu: 0x800CCC78.

Rozwiązanie: w programie do odbioru poczty (Outlook Express) w polu „Nazwa” na zakładce „Ogólne” we Właściwościach konta było: „Imię i nazwisko, Nazwa firmy”. W nazwie konta nie może być przecinka, gdyż to co po przecinku jest interpretowane przez program jako kolejny nadawca (nie może być kilku nadawców jednej wiadomości).

0x800CCC79

Komunikat: Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: ‚….’. Temat ‚….’, Konto: ‚……’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: ‚554 <…>: Relay access denied’, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 554, Numer błędu: 0x800CCC79.

Rozwiązanie: opcja „Serwer wymaga uwierzytelnienia” w konfiguracji konta e-mail nie jest zaznaczona.

0x800CCC92

Komunikat: Wystąpił problem przy logowaniu się do Twojego serwera pocztowego. Twoje hasło zostało odrzucone. Konto: ‚……’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: ‚-ERR Can’t get lock. Mailbox in use’, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC92.

Rozwiązanie: przyczyną może być kolejna próba łączenia się z serwerem jeszcze przed „zamknięciem” poprzedniego połączenia. W przypadku zakłóceń transmisji przy poprzednim połączeniu serwer potrzebuje trochę czasu na „zamknięcie” konta. W momencie gdy zbyt szybko nastąpi ponowna próba połączenia pojawia się komunikat o zajętym koncie („Mailbox in use”).

Podobny efekt występuje przy jednoczesnym sprawdzaniu jednej skrzynki z dwóch różnych komputerów. Należy odczekać od kilku do kilkunastu minut i spróbować ponownie odebrać wiadomości.

0x800C0131

Komunikat: Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0131.

Rozwiązanie: objawem jest tu brak możliwości wysyłania nowych wiadomości. Przyczyną jest problem z folderem „Elementy wysłane”. Uszkodzony plik „Elementy wysłane.dbx” lub za mało miejsca na dysku, aby ten plik mógł poprawnie funkcjonować. Należy usunąć najstarsze wiadomości z tego folderu.

0x800CCC0D

Komunikat: Nie udało się znaleźć serwera, (Konto: ‚…..’, Serwer POP3: ‚sslmail.expro.pl’, Numer błędu: 0x800CCC0D).

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej „odświeżenie” (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się należy sprawdzić w programie pocztowym poprawność danych konfiguracyjnych dla danego konta. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie konfiguracji lokalnych zabezpieczeń działających na komputerze i w lokalnej sieci internetowej – oprogramowania antywirusowego i zapory (firewall) tak, aby nie blokowały dostępu do internetu programowi pocztowemu.

0x800CCC0E

Komunikat: Łączenie z serwerem nie powiodło się. Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd łączy: 10061, Numer błędu: 0x800CCC0E.

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej „odświeżenie” (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się problem może być związany z instalacją oprogramowania antywirusowego, które często zamienia w konfiguracji konta pocztowego serwery poczty na lokalne. Należy we właściwościach konta wprowadzić ponownie prawidłowe dane.

0x800CCC0F

Komunikat: Twój serwer nieoczekiwanie zakończył połączenie. Mogło być to spowodowane: nieprawidłową konfiguracją serwera, problemami z siecią lub długim okresem nieaktywności. Konto: ‚…..’, Serwer: ‚sslmail.expro.pl’, Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC0F.  

Rozwiązanie: należy sprawdzić czy działa łącze internetowe poprzez np. otwarcie dowolnej strony i jej „odświeżenie” (klawisz F5). Jeżeli strony otwierają się należy sprawdzić w programie pocztowym poprawność danych konfiguracyjnych dla danego konta. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie konfiguracji lokalnych zabezpieczeń działających na komputerze i w lokalnej sieci internetowej – oprogramowania antywirusowego i zapory (firewall) tak, aby nie blokowały dostępu do internetu programowi pocztowemu.

0x800C0133

Komunikat: Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0133.

Rozwiązanie: objawem jest tu brak możliwości odebrania nowych wiadomości z serwera na swój komputer. Przyczyną jest problem z folderem „Skrzynka odbiorcza”. Uszkodzony jest plik „Skrzynka odbiorcza.dbx” lub za mało miejsca na dysku, aby ten plik mógł poprawnie funkcjonować. Należy usunąć najstarsze wiadomości z tego folderu.