Jak zmienić wersję PHP?

Aby zmienić wersję PHP należy:

  • zalogować się do panelu Virtualmin
  • wybrać domenę dla której chcemy zmienić wersję PHP
  • W zakładce Konfiguracja serwera wybrać Wersja PHP
  • Wybrać odpowiednią wersję i kliknąć Zapisz