Jak połączyć się z bazą danych?

Aby uzyskać dostęp do bazy danych należy zalogować się do panelu Virtualmin i wybrać zakładkę Edytuj bazę danych. Zobaczymy listę aktualnie założonych baz danych. Nazwa użytkownika i hasło do bazy znajduje się w zakładce Hasła. Host do połączenia z bazą danych to localhost.