Jak wykonać cesję domeny?

W przypadku zmiany abonenta domeny na inny podmiot, trzeba wykonać cesję domeny. Zmiana abonenta domen polskich jest bezpłatna.

Za zmianę abonenta domen .eu i światowych ( np. .com, .biz itp.) jest pobierana opłata. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Z naszej strony należy pobrać wniosek o zmianę abonenta domeny:

Cesja domen polskich

Cesja domen światowych i europejskich

Wypełniony (podpisany, opieczętowany) wniosek przez obie strony – stronę oddającą i przejmującą domenę, jak również dokumenty rejestrujące (np. KRS) firmy przejmującej domenę, należy nadesłać do nas na bok@expro.pl lub fax’em.