Jak przenieść domenę z innej firmy do Expro?

Transfer domeny jest operacją zmiany Rejestratora (registrara), czyli firmy zapewniającej obsługę techniczną oraz finansową domeny.

Użytkownicy Twojej domeny korzystający ze strony WWW i skrzynek e-mail nie zauważą zmiany operatora. Dane właściciela domeny po dokonaniu transferu pozostają bez zmian.

 

Domeny polskie.

Transfer jest bezpłatny i możliwy w każdym momencie.

Transfer domeny od innego operatora wymaga uzyskania od obecnego registrara kodu autoryzującego domenę -tzw. authinfo. Każda domena posiada swój indywidualny i unikalny kod. Zgłoś się do obecnego dostawcy obsługującego Twoją domenę i złóż wniosek o wydanie kodu authinfo.(obowiązkowo musi on wydać kod authinfo na życzenie klienta).

Zalecane jest aby transfer od innego rejestratora, wykonać:

  • najwcześniej po 5 dniach od rejestracji (lub transferu) domeny;
  • nie później, niż 6 dni przed końcem okresu rozliczeniowego.

Jeśli Twoja domena jest w tym właśnie okresie prosimy o wcześniejszy kontakt
Po otrzymaniu kodu AuthInfo należy go niezwłocznie nam przesłać na e-mail bok@expro.pl.
Zainicjowany przez nas transfer zostaje zakończony po kliknięciu w link przesłany na konto e-mail (adres autoryzacyjny) Abonenta domeny.

Domeny światowe i .eu.
Przeniesienie domeny światowej i .eu, wymaga opłaty za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny okres abonamentowy zgodny z cennikiem na stronie, ponieważ wiąże się z automatycznym przedłużeniem ważności domeny o rok.

Należy uzyskać od obecnego rejestratora kod AuthInfo i poprosić o odblokowanie domeny do transferu.

Obecny registrar musi to zrobić w przeciwnym razie przeniesienie nie będzie możliwe.
Po otrzymaniu kodu AuthInfo należy go niezwłocznie nam przesłać na e-mail bok@expro.pl.
Zainicjowany przez nas transfer zostaje zakończony po kliknięciu w link przesłany na konto e-mail (adres autoryzacyjny) Abonenta domeny.