Gdzie znajdę logi serwera www?

Logi serwerów www dostępne są w panelu Virtualmin. Po zalogowaniu wybieramy Logi i Raporty, a tam znajduje się odpowiednio Apache Access Log oraz Apache Error Log.